Nếu chưa hoàn hành số liệu, sang năm mới tôi có nên nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu đó không?

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Câu 1: Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?


▶Trả lời:
  • Khi hết năm tài chính nếu đơn vị vẫn chưa hoàn thành số liệu quyết toán của năm đó thì NÊN làm tiếp năm mới trên dữ liệu hiện tại.
Mở dữ liệu kế toán năm 2019, chọn lại ngày hạch toán để hạch toán tiếp cho dữ liệu năm mới (ngày làm việc hiện tại)

cau 1.jpg
(*) Lưu ý: Không cần khóa sổ năm 2019 và số chứng từ phải là số liên tục. ví dụ năm 2019 đã có số PC001 thì năm 2020 phải là số tiếp theo hoặc đặt lại số chứng từ như PC001/20 hoặc PC0001 (Sau này anh/chị tách DLKT rồi có thể thao tác đánh lại số chứng từ theo hướng dẫn tại đây )

  • Nếu Anh/chị vẫn muốn tách dữ liệu để làm cho năm 2020 - Thực hiện theo hướng dẫn tại đây
  • Nếu Anh/Chị không tách số liệu, Sau khi hoàn thiện báo cáo năm 2019 thì thực hiện tách dữ liệu năm 2020 để chuyển danh mục, số dư và phát sinh sang một dữ liệu khác theo hướng dẫn tại đây

Nếu đã tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước dẫn đến số dư bị sai, làm thế nào để cập nhật lấy lại số dư đúng?

▶ Trả lời: Nếu anh/chị đã có dữ liệu năm tài chính mới và đang hạch toán rồi, tuy nhiên số dư đầu kỳ chưa đúng, muốn lấy lại số dư đầu kỳ đúng đang ở 1 dữ liệu khác (năm trước), anh/chị tham khảo hướng dẫn Tại đây➦ Quay lại bài hướng dẫn quyết toán


Trong quá trình quyết, nếu có vướng mắc cần trao đổi và thảo luận, mời anh/chị tham gia group facebook Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA (click tại đây) để cùng trao đổi, tư vấn, hỗ trợ miễn phí.

 
Sửa lần cuối:
Top