Muốn xuất nhập khẩu một số chứng từ từ dữ liệu này sang dữ liệu khác thì phải làm như thế nào?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
- Trên dữ liệu cần xuất khẩu chứng từ: Vào Tìm kiếm => Nhấn Xuất khẩu=> Tích chọn chứng từ cần xuất khẩu và chọn nơi lưu file dữ liệu xuất khẩu rồi nhấn Thực hiện
- Trên dữ liệu cần nhập khẩu, vào Tệp/Nhập khẩu dữ liệu rồi chọn tới file vừa xuất khẩu ra.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top