muốn nhập khẩu dữ liệu nghiệp vụ thu chi từ dữ liệu cũ

giaohong

Member
em đã nhập khẩu dữ liệu, khi nhập vào phiếu chi như hình thì báo chứng từ không tồn tại nhưng vẫn hiện trên phần mềm, nhờ anh chị hướng dẫn cách khắc phục với ạ

1645777967612.png
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top