Xuất nhập khẩu xml

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 20/7/18.

 1. Mục lục: Tài liệu có những nội dung sau:
  • Mục 1: Hướng dẫn xuất, nhập khẩu dữ liệu từ file có đuôi .xml (từ dữ liệu này nhập sang dữ liệu kế toán khác) và trả lời một số câu hỏi:
   • File có đuôi .xml có mở lên xem được không?
   • Tôi có dữ liệu năm 2017 muốn nhập khẩu vào chung với dữ liệu năm 2018 (và ngược lại) có được không?
  • Mục 2: Hướng dẫn xử lý lỗi khi không nhập khẩu được dữ liệu từ file .xml
   1. Phần mềm báo nhập khẩu không thành công, có số dòng thất bại, số chứng từ đã tồn tại, trùng mã
   2. Lỗi "Dữ liệu nhập khẩu và dữ liệu hiện tại khác chế độ kế toán. Bạn có muốn thực hiện nhập khẩu hay không?"
   3. Lỗi: "Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ"
   4. Lỗi: "Ngày của dữ liệu nhập vào nhỏ hơn ngày bắt đầu của DL đang sử dụng"
   5. Lỗi: "Chương trình không cho phép nhập khẩu số dư đầu kỳ từ dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán
   6. Lỗi "Dữ liệu xuất khẩu có phiên bản R... khác với phiên bản của chương trình là R... Vui lòng kiểm tra lại"
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Xuất, nhập khẩu dữ liệu từ file xml (từ dữ liệu này nhập sang dữ liệu khác)

  1.1. Hướng dẫn thao tác
  • Bước 1: Xuất khẩu dữ liệu
   • Trường hợp 1: Xuất khẩu số dư đầu kỳ, danh mục, hoặc toàn bộ chứng từ (trong một khoảng thời gian nhất định), anh chị xem hướng dẫn Tại đây
   • Trường hợp 2: Xuất khẩu một hoặc một số chứng từ theo nhu cầu (không phải toàn bộ chứng từ), anh chị xem hướng dẫn Tại đây
  • Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu: Anh/Chị xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý:
  • Trước khi nhập khẩu dữ liệu, nên sao lưu dữ liệu được nhập khẩu
  • Chỉ có thể xuất nhập khẩu được từ 2 dữ liệu cùng phần mềm, cùng phiên bản. Để kiểm tra, anh/chị vào Trợ giúp\ Giới thiệu để xem phiên bản
  • Nếu khác phiên bản, anh/chị vào đường dẫn sau để tải link phần mềm phiên bản cao về để cài đặt nâng cấp phần mềm phiên bản thấp lên nhé: http://forum.misa.com.vn/forums/tin-tuc.75/
  • Nếu dữ liệu xuất khẩu có phiên bản cao hơn, anh/chị nâng cấp dữ liệu nhập khẩu lên cùng phiên bản với dữ liệu xuất khẩu sau đó nhập khẩu lại
   Nếu dữ liệu xuất khẩu có phiên bản thấp hơn, anh/chị nâng cấp dữ liệu xuất khẩu lên cùng phiên bản với dữ liệu nhập khẩu, sau đó cần xuất khẩu lại dữ liệu để nhập khẩu vào dữ liệu kia nhé
  1.2. Trả lời một số câu hỏi
  • File có đuôi .xml có mở lên xem được không?
   • Trả lời: File .xml xuất khẩu theo hướng dẫn ở mục 1.1 không mở ra xem được mà chỉ dùng để nhập khẩu vào một dữ liệu khác cùng phần mềm. Chỉ có thể mở xem được những file có đuôi .xml là báo cáo tài chính, tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN xuất khẩu từ phần mềm (anh/chị tìm và tải phần mềm Itaxviewer của cơ quan thuế để mở lên xem các báo cáo này)
  • Tôi có dữ liệu năm 2017 muốn nhập khẩu vào chung với dữ liệu năm 2018 (và ngược lại) có được không?
   • Trả lời: Không nên nhập khẩu dữ liệu của các năm khác nhau vào 1 dữ liệu chung, vì có nhiều khả năng không nhập khẩu được do trùng số chứng từ, hóa đơn,...
  2. Xử lý các lỗi khi không nhập khẩu được dữ liệu từ file xml
  Anh/Chị xem trường hợp của mình và tích vào dòng màu xanh tương ứng dưới đây để xem hướng dẫn:
  • Lỗi "Dữ liệu xuất khẩu có phiên bản R... khác với phiên bản của chương trình là R... Vui lòng kiểm tra lại"
   • Nguyên nhân: Dữ xuất khẩu và nhập khẩu đang không cùng phiên bản
   • Xử lý:
    • Trường hợp 1: Nếu dữ liệu xuất khẩu đang có phiên bản thấp hơn dữ liệu nhập khẩu, anh/chị quay lại dữ liệu xuất khẩu nâng cấp phần mềm để cùng phiên bản với dữ liệu nhập khẩu (Xem hướng dẫn Tại đây)\ Sau đó xuất khẩu lại dữ liệu và nhập khẩu lại
    • Trường hợp 2: Nếu dữ liệu xuất khẩu đang có phiên bản cao hơn dữ liệu nhập khẩu, anh/chị nâng cấp dữ liệu nhập khẩu cùng phiên bản với dữ liệu xuất khẩu (Xem hướng dẫn Tại đây)\ Sau đó nhập khẩu lại
   
  Last edited by a moderator: 16/8/19
  Phạm Ngọc Vân Anh thích bài này.

Chia sẻ trang này