Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm MISA SME

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Tài liệu có các nội dung sau:
 • Mục 1: Danh sách các loại mẫu hóa đơn, chứng từ, báo cáo trên phần mềm MISA đã được sửa sẵn
 • Mục 2: Hướng dẫn cách đưa mẫu vào phần mềm
 • Mục 3: Hướng dẫn cách sửa mẫu (sử dụng trong trường hợp mẫu cần sửa không có sẵn ở mục 1 hoặc mẫu đã có nhưng cần sửa thêm một vài chi tiết)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Danh sách các loại mẫu hóa đơn, chứng từ, báo cáo trên phần mềm MISA đã được sửa sẵn


MẪU TRONG PHÂN HỆ BÁN HÀNG
 • Các mẫu về hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng - Xem danh sách Tại đây
 • Các mẫu về Bảng kê hàng hóa, dịch vụ - Xem danh sách Tại đây
 • Các mẫu về Phiếu xuất kho bán hàng, Phiếu xuất kho kiêm bảo hành - Xem danh sách Tại đây
 • Các mẫu khác trong phân hệ bán hàng (báo giá, giao hàng, hàng bán bị trả lại,...) - Xem danh sách Tại đây
MẪU TRONG PHÂN HỆ KHO
 • Các mẫu về phiếu nhập kho - Xem danh sách Tại đây
 • Các mẫu về phiếu xuất kho, phiếu xuất chuyển kho - Xem danh sách Tại đây
 • Các mẫu khác trong phân hệ kho (lệnh sản xuất,...) - Xem danh sách Tại đây
MẪU TRONG PHÂN HỆ QUỸ
 • Các mẫu về phiếu thu, phiếu chi - Xem danh sách Tại đây
MẪU TRONG PHÂN HỆ NGÂN HÀNG
 • Các mẫu về Ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền - Xem danh sách Tại đây
MẪU BÁO CÁO
 • Mẫu báo cáo công nợ phải thu - Xem danh sách Tại đây
2. Hướng dẫn cách đưa mẫu vào phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây

3. Hướng dẫn cách sửa mẫu (sử dụng trong trường hợp mẫu cần sửa không có sẵn ở mục 1 hoặc mẫu đã có nhưng cần sửa thêm một vài chi tiết) - Xem hướng dẫn Tại đây
_________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top