Làm thế nào khi quá trình cài đặt bị dừng giữa chừng, không thực hiện thành công?

Trần Thị Kim Chi _1233

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề: Trên một số máy tính, khi thực hiện cài đặt phần mềm, đến bước cài đặt SQL Server thì quá trình cài đặt bị dừng hoặc bị treo và không thực hiện tiếp được việc cài đặt

upload_2020-6-19_16-57-7.png


Cách khắc phục: Để khắc phục tình trạng trên, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tắt tiến trình cài đặt phần mềm khiến máy bị treo

Tại bước cài đặt SQL Server, nhấn Huỷ bỏ.

upload_2020-6-19_16-57-56.png


  • Nếu vẫn không tắt được chương trình chạy cài SQL trên thì khởi động lại máy tính.
Bước 2: Thực hiện cài đặt phần mềm với chế độ là Máy trạm

upload_2020-6-15_9-41-28.png


Bước 3: Sau khi cài xong phần mềm, thực hiện cài đặt lại SQL Server theo hướng dẫn chi tiết tại đây
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top