cài đặt bị treo

  1. T

    Khi cài phần mềm MISA Mimosa.NET 2020, quá trình cài đặt bị treo, bị dừng thì phải làm thế nào?

    Biểu hiện: Trên một số máy tính, khi thực hiện cài đặt phần mềm, đến bước cài đặt SQL Server thì quá trình cài đặt bị dừng hoặc bị treo và không thực hiện tiếp được việc cài đặt Cách khắc phục: Để khắc phục tình trạng trên, bạn thực hiện theo 3 bước sau: Bước 1: Tắt tiến trình cài đặt...
  2. T

    Làm thế nào khi quá trình cài đặt bị dừng giữa chừng, không thực hiện thành công?

    Vấn đề: Trên một số máy tính, khi thực hiện cài đặt phần mềm, đến bước cài đặt SQL Server thì quá trình cài đặt bị dừng hoặc bị treo và không thực hiện tiếp được việc cài đặt Cách khắc phục: Để khắc phục tình trạng trên, bạn thực hiện theo 3 bước sau: Bước 1: Tắt tiến trình cài đặt...
Top