Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện:
Tổng Giá trị nhập kho không bằng Tổng tiền hàng + Chi phí mua hàng

muahang.png


Nguyên nhân:

  • Do tài khoản thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng trong nước)
  • Do tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng nhập khẩu)
Giải pháp:
Bỏ ghi
chứng từ mua hàng\ Sửa. Vào tab 2.Thuế chọn tài khoản thuế GTGT hoặc tài khoản đối tứng thuế GTGT

muahang1.png
muahang2.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top