giá trị nhập kho hàng hoá

  1. Kim Huyên

    Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?

    Biểu hiện: Tổng Giá trị nhập kho không bằng Tổng tiền hàng + Chi phí mua hàng Nguyên nhân: Do tài khoản thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng trong nước) Do tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng nhập khẩu) Giải pháp: Bỏ...
  2. Vũ Văn Tiến

    Giá trị nhập kho hàng hoá trong chứng từ mua hàng không đúng

    Biểu hiện: Giá trị nhập kho tính luôn cả tiền thuế giá trị gia tăng Nguyên nhân: Do tài khoản thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng trong nước) Do tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng nhập khẩu) Giải pháp: chọn tài khoản thuế...
Top