Làm thế nào để số tiền nộp BHXH kỳ này trừ đi số tiền BHXH trả thay lương ?

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Đơn vị có phát sinh CBNV nghỉ ốm, khi thanh toán tiền lương, đơn vị đã ứng trước tiền để thanh toán, tuy nhiên khi lập bảng lương xong và thanh toán Bảo hiểm thì lại không thấy phần mềm trừ đi số tiền này. Làm thế nào để số tiền nộp BHXH kỳ này trừ đi số tiền BHXH trả thay lương ?

Trả lời: Đơn vị làm theo các bước hướng dẫn dưới đây


Bước 1: Lập bảng lương theo hướng dẫn Tại đây
Bước 2: Trên bảng lương vừa lập, đơn vị bỏ tích tại ô Ẩn các khoản lương không phát sinh trong tháng
upload_2020-5-20_15-10-20.png
Lúc này bảng lương sẽ hiển thị tất cả các cột bao gồm các cột có số liệu và các cột không có số liệu, đơn vị tìm đến cột BHXH trả thay lương điền số liệu vào cột này rồi nhấn Cất.
upload_2020-5-20_15-17-18.png
Phần mềm sẽ hiển thị thông báo như hình
upload_2020-5-20_15-18-32.png

Đơn vị nhấn để phần mềm tự tổng hợp lại số liệu.

Bước 3: Đơn vị tiếp tục làm các thao tác hạch toán lương bảo hiểm theo hướng dẫn Tại đây
Bước 4: Đơn vị thanh toán lương theo hướng dẫn Tại đây
Bước 5:
Đơn vị thanh toán bảo hiểm theo hướng dẫn Tại đây


Lưu ý: Nếu đơn vị không muốn hiển thị các cột lương không có phát sinh thì trên bảng lương tích lại vào ô Ẩn các khoản lương không phát sinh trong tháng.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top