Làm thế nào để hạch toán các khoản khấu trừ lương chỉ vào Tiểu mục Lương ngạch bậc/hợp đồng ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Làm thế nào để hạch toán các khoản khấu trừ lương chỉ vào Tiểu mục Lương ngạch bậc/hợp đồng ?

Trả lời: Để thiết lập phần mềm tự động hạch toán bút toán khấu trừ bảo hiểm vào lương trên Tiểu mục lương nghạch bậc/hợp đồng, đơn vị vào Danh mục/Lương cán bộ/Quy định lương, thuế, bảo hiểm ....

upload_2020-5-15_15-6-28.pngTại đây đơn vị tích chọn vào dòng Hạch toán các khoản giảm trừ lương vào tiểu mục của lương ngạch bậc/lương hợp đồng của cán bộ

upload_2020-5-15_17-21-6.png


Sau đó nhấn Đồng ý
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top