Không tạo được Dữ Liệu mới trên MISA 2012

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Lỗi trên có thể do khi cài đặt phần mềm MISA, bị lỗi thiếu thư viện SQL như SQL XMP và Compact. Do vậy để xử lý vấn đề này, anh/chị vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư support@misa.com.vn đồng thời cc cho email nnluong@support.misa.com.vn để MISA vào hỗ trợ kiểm tra nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Zozo

New Member
Thưa anh/chị,
Lỗi trên có thể do khi cài đặt phần mềm MISA, bị lỗi thiếu thư viện SQL như SQL XMP và Compact. Do vậy để xử lý vấn đề này, anh/chị vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư support@misa.com.vn đồng thời cc cho email nnluong@support.misa.com.vn để MISA vào hỗ trợ kiểm tra nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Nghĩa là mình đã có rồi các phòng ban khác đã hoạt động bình thương do công ty mình mở thêm phòng mới nên tạo dữ liệu mới nên mới bị như vây.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Để tránh trường hợp dữ liệu kế toán bị lỗi (khi thêm mới mã phòng ban bị phát sinh lỗi), anh/chị vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư support@misa.com.vn đồng thời cc cho email nnluong@support.misa.com.vn để MISA vào hỗ trợ kiểm tra nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top