Khi nhập dự toán thu theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Đơn vị sửa lại dự toán thu có một số chỉ tiêu không hiển thị, kiểm tra phần chỉ tiêu thu đã có.

upload_2020-10-6_16-27-0.jpeg


Nguyên nhân:

Sau khi thêm mới các chỉ tiêu, chưa Cập nhật chỉ tiêu trên dự toán.

Giải pháp:

Trên dự toán thu, nhấn Cập nhật chỉ tiêu. Khi đó, dự toán thu sẽ hiện đầy đủ => Nhập bổ sung số tiền các chỉ tiêu còn thiếu.

upload_2020-10-7_11-47-49.jpeg
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top