Khi Lãnh đạo phê duyệt BCTC thì báo Không tìm thấy chứng thư số hoặc phần mềm ký số chưa được bật.

dxthang

New Member

Biểu hiện:
Khi Lãnh đạo đăng nhập vào tổng kế toán https://bctcnn.vst.mof.gov.vn để thực hiện phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số phù hợp với chứng thư số đơn vị đã đăng ký hoặc phần mềm ký số chưa được bật.
CTS.png
Một số nguyên nhân:
- Do chưa cài đặt chứng thư
- Do khi cắm chứng thư số nhưng bị lỏng và máy tính chưa nhận được
- Do chưa cắm đúng chứng thư số của người ký (hoặc chưa đúng đơn vị với trường hợp làm nhiều đơn vị)​

Giải pháp:

- Đơn vị thực hiện cài đặt chứng thư số do BCYCP cấp phù hợp với hệ điều hành Windows đang sử dụng
Dành cho HĐH 32 bit: Tải về
Dành cho HĐH 64 bit: Tải về
Hoặc vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn Vào phần mềm tiện ích tìm đến mục 2. Bộ cài đặt chứng thư số do BCYCP cấp để tải và cài đặt​
- Đơn vị thực hiện mở trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn ở trình duyệt Firefox để nộp BCTC cho KBNN (TKT).
- Đơn vị rút chứng thư số ra cắm lại.
- Đơn vị xem lại cắm đúng chứng thư số người ký là Lãnh đạo chưa, nếu chưa thì cắm lại.
- Đơn vị thử vào Thay đổi thông tin tài khoản và chọn lại chữ ký số của lãnh đạo
Bước 1: Tải video hướng dẫn của TKT tại đây
Bước 2: Giải nén và xem phim Video Dang ky thay doi va dang ky ngung_Long tieng​
- Nếu các giải pháp trên không được, thì đơn vị liên hệ với bên cung cấp chữ ký số để được hỗ trợ.​
 
Sửa lần cuối:
Top