bcycp

  1. D

    Khi Lãnh đạo phê duyệt BCTC thì báo Không tìm thấy chứng thư số hoặc phần mềm ký số chưa được bật.

    Biểu hiện: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào tổng kế toán https://bctcnn.vst.mof.gov.vn để thực hiện phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số phù hợp với chứng thư số đơn vị đã đăng ký hoặc phần mềm ký số chưa được bật. Một số nguyên nhân: - Do chưa cài đặt chứng thư - Do khi cắm chứng...
Top