Khi in mẫu C4-02a: Ủy nhiệm chi muốn hiển thị ngày ký chứng từ thì làm thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Giải pháp:
1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Báo cáo. Tại mục Hiển thị ngày ký theo:
  • Tích chọn Ngày hiện tại nếu muốn ngày ký trên Ủy nhiệm chi hiển thị theo ngày hiện tại trên máy tính
  • Tích chọn Ngày chứng từ nếu muốn ngày ký trên Ủy nhiệm chi hiển thị theo ngày chứng từ hạch toán
Nhấn Đồng ý

3.1.png


2. Khai báo tham số in chứng từ

3.2.png

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình in báo cáo và có hiển thị ngày hệ thống hoặc ngày chứng từ

3.3.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top