Kết chuyển CPDD từ công trình này sang CT khác

PTG

New Member
Mình hạch tóan chi phí theo từng công trình, nhưng có sự nhầm lẫn giữa các công trình. Sau khi kết chuyển 621, 622, 627 qua 154 rồi, mình muốn điều chỉnh từ 154 CTA -> 154 CT thì phải làm sao?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình hạch tóan chi phí theo từng công trình, nhưng có sự nhầm lẫn giữa các công trình. Sau khi kết chuyển 621, 622, 627 qua 154 rồi, mình muốn điều chỉnh từ 154 CTA -> 154 CT thì phải làm sao?
Thưa anh/chị
Th này đơn vị hạch toán 2 dòng: N154 C1388 CT tăng lên, N1388 C154 CT giảmđi làm bên chứng từ NVK và sau khi làn xong đơn vị cho nghiệm thu lại công trình để Pm cập nhật lại đúng nhé
trân trọng
 
Top