in sổ quỹ tm không được

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ bên mình có thủ quỹ không chị, nếu có chị vào phân hệ thủ quỹ, ghi sổ các chứng từ đã được lập từ bên quỹ chuyển qua ở trạng thái chưa ghi sổ, thì lúc đó mới lên được báo cáo bên thủ quỹ. trường hợp bên mình không có thủ quỹ, chị vào hệ thống/tùy chọn/ẩn hiện nghiệp vụ/ bỏ tích ô thủ quỹ tham gia hệ thống đi là được.
1680749260818.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top