In chứng từ A5 bị lệch, bị mất lề trái hoặc lề phải?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
In chứng từ A5 bị lệch, bị mất lề trái hoặc lề phải?


Giải pháp:
Trường hợp in A5 tờ rời
 • Biểu hiện: Giấy in ra bị mất lề trái hoặc lề phải
  • Nguyên nhân: Có thể do đặt giấy in ở khay dành để in giấy A5 và chọn mẫu A5 (không dành cho giấy in cuộn) nhưng khi in lại chọn khổ giấy A4 hoặc Letter
  • Cách khắc phục: Khi in chọn khổ giấy A5 trên máy in.
 • Nguyên nhân: Có thể do đặt giấy in theo chiều giống như in A4 (đặt giấy in ở khay dành để in giấy A4) nhưng lại in mẫu A5 (không dành cho giấy in cuộn) trên MISA.
 • Cách khắc phục: Chọn in mẫu A5 Giấy cuộn, trường hợp không có mẫu giấy cuộn thì sửa lại mẫu trên MISA bằng cách chọn
 • Orientation là Portrait
 • PaperKind là Custom
 • Customize: đảo ngược giá trị của X và Y (Ví dụ X là 14; Y là 21 thì đổi lại X là: 21; Y là 14)
 • Sau khi đã sửa lại mẫu nhấn In\Thiết lập máy in với thông số như sau:
 • Paper sizes là Letter (Hoặc A4)
 • Orientation là Portrait
 • Nguyên nhân: Có thể do đặt giấy in theo chiều giống như in A4 và in mẫu 5 (dành cho giấy in cuộn) trên MISA nhưng khi in lại chọn khổ giấy A5 và hướng in Ngang (Landscape)
 • Cách khắc phục: nhấn In\Thiết lập máy in với thông số như sau:
 • Paper sizes là Letter (Hoặc A4)
 • Orientation là Portrait
Trường hợp in A5 giấy liên tục (giấy in cuộn)

 • Biểu hiện: In tờ thứ nhất thì đúng nhưng tờ thứ hai bị lệch lên hoặc lệch xuống
  • Nguyên nhân: Có thể do chiều cao của tờ giấy in A5 không khớp với chiều cao của khổ giấy mà máy in thiết lập sẵn.
  • Cách khắc phục:
   • Tạo một khổ giấy bằng đúng với chiều cao của tờ giấy in A5 (theo tài liệu sau đây)
   • Khi in chọn máy in\chọn Paper sizes là khổ giấy được tạo.
   • (Lưu ý: Khi in mà chọn mẫu A5 (không dành cho giấy in cuộn) thì phải sửa lại mẫu MISA giống trường hợp in A5 tờ rời)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top