In báo cáo doanh thu mặt hàng trong ca hoặc biên bản bàn giao ca không hết thông tin

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề 1: In báo cáo doanh thu mặt hàng trong ca không hết
Giải pháp:
Bước 1 Vào thư mục MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN Coppy mẫu RevenueShiftRecord.mrt ra một thư mục để dễ tìm

upload_2018-8-29_9-35-13.png


Bước 2 Vào start gõ CUKCUK.VN Report Manager / Nhấn kết nối máy chủ /Mở 1 mẫu bất kỳ/ Vào file/ Open Report /Chọn tới mẫu ban nãy đã coppy ở bước 1

upload_2018-8-29_9-36-7.png


Bước 3 :Trên mẫu chọn thông tin Footer cuối cùng của mẫu, chọn trường Print of empty, chọn True

upload_2018-8-29_9-37-15.png


Bước 4: Vào file chon Save Report as / Lưu mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
Sau đó tiến hành in lại và kiểm tra
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề 2: In biên bản bàn giao ca không hết
Giải pháp:
Anh/chị thực hiện tương tự giải pháp ở vấn đề 1 nhé.
Bước 1 Vào thư mục MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN Coppy mẫu ShiftRecord.mrt ra một thư mục để dễ tìm

upload_2018-8-29_9-38-11.png


Bước 2 Vào start gõ CUKCUK.VN Report Manager / Nhấn kết nối máy chủ /Mở 1 mẫu bất kỳ/ Vào file/ Open Report /Chọn tới mẫu ban nãy đã coppy ở bước 1Bước 3 :Trên mẫu chọn thông tin Footer cuối cùng của mẫu, chọn trường Print of empty, chọn True

upload_2018-8-29_9-39-5.png


Bước 4: Vào file chon Save Report as / Lưu mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
Sau đó tiến hành in lại và kiểm tra
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top