Import vật tư đầu kỳ

một hàng hoá A có 10 thùng (1 thùng 5 hộp) và đã nhập mua hàng đơn vị bằng thùng.

1-Tại misa 2012 không có đơn vị chuyển đổi và đã dùng từ 2013 đến nay nên khi xuất hàng nhân viên đã lập mã A1 xuất bán khách hàng 4 hộp và như vậy mã A vẫn còn 10 thùng và mã A1 là -4 hộp.

Hiện đã mua misa 2015 thấy có đơn vị chuyển đổi khi khai mã hàng hoá là A là thùng và đơn vị chuyển đổi Hộp=1/5. Khi nhập lại đầu kỳ chung 1 mã là A và có 2 đơn vị tính là A=10 thùng và A=-4 hộp thì chương trình không bù trừ mà đúng ra số liệu misa phải tính mã A là tồn 9 thùng và 1 hộp

Vậy làm sao import số liệu đầu kỳ(phải không âm mới đúng) và sau này bán hàng chương trình có tính quy đổi ra không? Khi tính số liệu đầu kỳ nhất là amis sắp tới nữ

Giúp giải quyết vấn đề đầu kỳ
Điện thoại: 091 797 1111(kha)
 
Sửa lần cuối:

Phạm Mỹ Hạnh

Member
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng
Tại phần danh mục/Vật tư hàng hóa/Mã hàng A, quý khách hàng vui lòng khai báo lại đơn vị tính chính là thùng, tại mục đơn vị chuyển đổi chọn là hộp và điền tỷ lên chuyển đổi theo hướng dẫn tại ảnh

upload_2018-1-6_8-52-59.png


Khi nhập số dư đầu kỳ lại cho mặt hàng A quý khách hàng vui lòng nhập số dư tổng theo đơn vị tính là hộp (Đơn vị chuyển đổi) như hướng dẫn tại ảnh, sau đó tại đơn vị tính chính sẽ quy đổi ra thùng
upload_2018-1-6_8-49-27.png

Trên chứng từ bán hàng sau này khi quý khách hàng chọn đơn vị tính phần mềm sẽ tự quy đổi đơn vị tính
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Xin hỏi thêm:
Vậy khi import toàn bộ dữ liệu bán hàng từ mía 2012(đã kết xuất ra exel) của hàng hoá A có cả đơn vị tính lúc thì thùng lúc thì hộp vậy chưng trình có import và tính toán không? Nếu mà quy lại toàn bộ dữ liệu bán hàng về 1 đơn vị tính thì e rằng dễ sai sót và khối lượng cv quá lớn
 

Phạm Mỹ Hạnh

Member
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng
Hiện tại trên số dư ban đầu phần mềm đang quy đổi tổng số lượng ra đơn vị tính là hộp sau đó quy đổi hết về thùng ạ, hiện tại chưa quy đổi được ví dụ như 10 thùng 1 hộp ạ.
Quý khách hàng có thể chỉnh sửa trên file excel sau đó tiến hàng nhập tổng số lượng vào phần mềm ạ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Mình hỏi phần bán hàng ấy. Vd khách hàng 1 khi xuất từ misa 2012 mình đã chỉnh sửa
Vd KH 1 mua:
2 thùng hàng hoá A
4 hộp hàng hoá A
Khách hàng 2 mua
1 thùng hàng hoá A
3 hộp hàng hoá A

Vậy sau khi đã chuyển đầu kỳ rồi phần bán hàng có phải chuyển thùng về hộp rồi mới import file bán hàng không ? Vì nếu đổi vậy khối lượng quá lớn và dễ sai xót liên kết chứng từ
 

Phạm Mỹ Hạnh

Member
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng
Trên phần mềm hiện tại chỉ có 1 ô đơn vị tính như ảnh ạ, nên quý khách hàng sẽ quy đổi về 1 đơn vị tính là thùng hoặc hộp để điền trên chứng từ bán hàng ạ
upload_2018-1-6_13-20-14.png

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Top