Hướng dẫn xuất và nộp tờ khai thuế qua mạng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
I. Hướng dẫn xuất tờ khai thuế từ phần mềm sang HTKK
 • Trên tờ khai thuế GTGT đã Cất\ Tích IN (như hình sau)
  ggg.PNG
II. Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác MISA
 • Đăng nhập vào trang nộp thuế qua mạng iHTKK hoặc một số trang của nhà cung cấp khác để nộp tờ khai.
 • Chọn tab Nộp tờ khai\ Nhấp mục Chọn tờ khai và chọn file được xuất khẩu ở bước 2 phần I trên để thực hiện.
Lưu ý
 • Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mang. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.
 • Tờ khai thuế có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận tờ khai cuối cùng
III. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua MTAX
 • Cách 1:
  • In tờ khai kèm phụ lục đính kèm (nếu cần)\ tích vào Nộp tờ khai thuế GTGT qua MTAX
  • Khai báo mã số thuế đơn vị đã đăng ký trên MTAX
  • Khai báo chữa ký số của đơn vị đã được đăng ký\ Tờ khai sẽ tự động được nộp
  • Có thể kiểm tra tờ khai đã nộp bằng cách vào trang MTAX.VN\ Tờ khai\ Tờ khai và xem thông báo của TCT đối với từng tờ khai được gửi
 • Cách 2:
 • In tờ khai kèm phụ lục đính kèm nếu có\Nhấp chọn mục Xuất khẩu XML\ Lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy
 • Đăng nhập vào trang nộp thuế MTAX online hoặc MTAX desktop
 • Nhấp mục Nộp tờ khai\ Chọn kỳ tính thuế tương ứng\ Chọn tờ khai được xuất khẩu ở trên để thực hiện nộp tờ khai
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top