mtax

  1. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn xuất và nộp tờ khai thuế qua mạng

    I. Hướng dẫn xuất tờ khai thuế từ phần mềm sang HTKK Trên tờ khai thuế GTGT đã Cất\ Tích IN (như hình sau) II. Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác MISA Đăng nhập vào trang nộp thuế qua mạng iHTKK hoặc một số trang của nhà cung cấp khác để nộp tờ khai...
  2. Trần Mai Nhung

    Không nộp được tờ khai thuế qua MTAX.VN , iHTKK

    Hướng dẫn khắc phục sự cố cơ bản tại đây Biểu hiện: Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp Nguyên nhân: Có thể chưa cài đặt thành công java Giải pháp 2: Tải lại Java bằng cách nhấn vào đây và tick chọn mục Agree and Start Free Download để tải bộ cài về máy Thực hiện cài đặt file vừa...
Top