Hướng dẫn trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 1/7/20.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

  Sơ đồ cải cách tiền lương.
  Ví dụ:

  1. Thu tiền: Đơn vị thu tiền học phí 100 triệu:
  - 60 triệu dùng để chi cho các hoạt động tại đơn vị
  - 40 triệu để trích cải cách tiền lương
  Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Phiếu thu

  11.

  2. Chi tiền: Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị: 50 triệu
  (dư 10 triệu chưa chi hết để kỳ sau hoặc trích lập vào các quỹ)
  Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Phiếu chi hoặc Tiền gửi/ Chi tiền gửi (Tùy thuộc chi từ tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng)

  22.

  3. Trích lập 40% cải cách tiền lương: 40% x 100 triệu = 40 triệu
  Hạch toán: Nợ 4212/Có TK468: 40 triệu
  Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

  33.

  4. Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương: 25 triệu
  Nợ TK611/có TK334: 25 triệu (Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác)
  Nợ TK334/có TK112, 111: 25 triệu (Vào Tiền mặt/ Phiếu chi hoặc Tiền gửi/ Chi tiền gửi)
  Nguồn: Nguồn cải cách tiền lương

  42.

  41.

  5. Cuối năm

  --- Xác định doanh thu, chi phí nguồn thu dịch vụ:
  Nợ TK 531/ Có TK 911: 100 tr
  Nợ TK 911/ Có TK 642: 50 tr
  Nợ TK 911/ Có TK 4212: 50 tr
  => Trên Bảng cân đối tài khoản, Dư Có TK 4212: 10 tr (Do bù trừ với bút toán Nợ 4212/ Có 468: 40tr)

  --- Kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
  Nợ TK 911/ Có TK 611: 25 tr
  Nợ TK 4211/ Có TK 911: 25 tr
  Nợ TK 468/ Có TK 4211: 25 tr
  => Trên Bảng cân đối tài khoản, Dư Có TK 468: 15 tr (Do trích lập 40 tr và đã chi hết 25 tr)

  => Trên phần mềm
  --- Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác
  Hạch toán Nợ TK 468/ Có TK 4211: 25 tr

  5.JPG

  --- Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Xác định kết quả hoạt động
  Phần mềm tự động kết chuyển các bút toán còn lại
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/7/20
 2. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Nhập số dư đầu kỳ Nguồn cải cách tiền lương từ năm trước chuyển sang

  Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ Nhập số dư vào bên Có TK 468
  nhap so du.
   

Chia sẻ trang này