Hướng dẫn sửa, xóa chứng từ, danh mục, số dư đầu kỳ

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Hướng dẫn sửa, xóa chứng từ
Click chuột vào dòng cần xem hướng dẫn:
- Xóa một dòng trên chứng từ
- Sửa xóa một chứng từ bất kỳ
- Xóa hàng loạt chứng từ
- Sửa hàng loạt tài khoản hạch toán từ tài khoản này sang tài khoản khác
- Hướng dẫn xóa chứng từ kết chuyển chi phí, nghiệm thu, xóa kỳ tính giá thành
- Hướng dẫn xóa bút toán khấu trừ thuế

* Lưu ý: Khi sửa/xóa một chứng từ bán hàng hoặc mua hàng phần mềm báo chứng từ đã được thu tiền/trả tiền hay đã được đối trừ, anh/chị cần bỏ các thao tác thu tiền/ trả tiền hay bỏ đối trừ đi thì mới sửa/xóa được chứng từ bán hàng/mua hàng nhé.


2. Hướng dẫn sửa, xóa số dư đầu kỳ
Xem hướng dẫn Tại đây

3. Hướng dẫn sửa, xóa danh mục

Click chuột vào dòng cần xem hướng dẫn:
- Hướng dẫn sửa, sửa hàng loạt thông tin trong danh mục (không bao gồm MÃ danh mục)
- Hướng dẫn xóa, xóa hàng loạt danh mục (KH, NCC, VTHH, ...)
- Hướng dẫn sửa hàng loạt KH, NCC, VTHH, ….
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top