Hướng dẫn sửa chứng từ chi phí mua hàng khi đã phân bổ

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi anh/chị đã phân bổ chi phí mua hàng rồi và phát hiện sai sót cần xóa, sửa chứng từ thì cần phải loại bỏ chi phí đã phân bổ trên chứng từ mua hàng.
  • Anh/chị tìm trên danh sách mua hàng, vào trực tiếp chứng từ mua hàng đó/Bỏ ghi/Sửa/Ấn vào tab chi phí/ Tích vào dòng chi phí cần loại bỏ/ Ấn loại bỏ chứng từ hoặc ấn vào chữ loại bỏ ở phía dưới:
Untitled 2.png

Anh/Chị có thể xem hướng dẫn tại video Tại đây
- Sau khi đã loại bỏ chi phí mua anh/chị vào xóa hoặc sửa chứng từ chi phí mua bình thường nếu cần phân bổ anh/chị phân bổ lại chi phí. Hướng dẫn phân bổ phí tại đây.


Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY


 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Trường hợp không rõ chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho chứng từ nào, anh/chị vào báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Chọn báo cáo đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí:
View attachment 9140
Tại báo cáo này anh/chị kiểm tra xem chứng từ chi phí cần chọn là chứng từ nào đã được phân bổ cho chứng từ nào:
View attachment 9141

Sau khi tìm ra chi phí đó đã được phân bổ vào chứng từ nào anh/chị tiến hành loại bỏ chi phí mua ra khỏi chi phí mua hàng cách tại đây
 
Sửa lần cuối:
Top