Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê thanh toán tạm ứng để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán.

Quy trình rút, chi và thanh toán tạm ứng trên phần gồm có các bước:

I. Rút tạm ứng và chi tạm ứng (cách hạch toán và nhập liệu trên phần mềm theo từng trường hợp cụ thể)
 1. Đơn vị rút và chi tạm ứng bằng tiền mặt, vui lòng xem hướng Tại đây

 2. Đơn vị rút và chi tạm ứng bằng tiền gửi, vui lòng xem hướng dẫn Tại đây

 3. Đơn vị chuyển khoản thanh toán tạm ứng, vui lòng xem hướng dẫn Tại đây
II. Thanh toán tạm ứng

Sau khi đơn vị lập xong các chứng từ chi tạm ứng và có đủ chứng từ gốc để thanh toán tạm ứng với kho bạc, đơn vị làm theo các bước sau
 1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.
 2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.
 3. Nhập nội dung Diễn giải.
 4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.
 6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Để lập được bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán thì chứng từ cần phải thỏa mãn các yêu cầu:
 • Chứng từ chi tạm ứng phát sinh trong khoảng thời gian lập bảng kê
 • Chứng từ chi hạch toán Nợ TK 611x, 1378, 241x/ Có TK liên quan hoặc Nợ TK liên quan/Có TK 33611

 • Trên chứng từ chi cột nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán
upload_2018-11-8_8-25-50.png

7. In Bảng kê chứng từ thanh toánGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

upload_2018-11-7_16-0-2.png


8. Ví dụ: In mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

9. Khai báo các tham số báo cáo.

upload_2018-11-7_16-0-53.png


10. Nhấn Đồng ý.
upload_2018-11-8_8-23-19.png


11. Sau khi được chấp nhận thanh toán:
 • Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.
 • Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
 • Chọn tab Thanh toán.
 • Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.
upload_2018-11-8_8-28-24.png


Sau khi nhấn Thanh toán, hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

upload_2018-11-7_16-5-36.pngNhư vậy là đơn vị đã hoàn thành xong thao tác thanh toán tạm ứng với kho bạc.

Trường hợp đơn vị có phát sinh rút tạm ứng ở tiểu mục này nhưng chi và thanh toán tạm ứng ở tiểu mục khác thì sau khi hoàn tất xong các bước trên anh/chị vào điều chỉnh kinh phí theo hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

trikyrio

New Member
dữ liệu năm 2020 đc lấy từ 2019, đã chuyển đổi lên 2020.năm 2019 báo cáo k có, nhg sang năm 2020 lại có BKTT, nên k xóa đc. làm thế nào để
xóa ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top