Hướng dẫn in Biểu số 60 - Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Căn cứ lấy số liệu là Mẫu dự toán thu và Mẫu dự toán chi theo TT 344/2016/TT-BTC được lập đầu năm và các phát sinh trong kỳ tại đơn vị, kế toán có thể thiết lập được chỉ tiêu hiển thị đúng số chi đầu tư phát triển, thường xuyên, chuyển nguồn tại đơn vị để nộp cho đơn vị chủ quản.

❖ Bước 1: Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

❖ Bước 2: Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

❖ Bước 2: Căn cứ vào các phát sinh thu, chi trong kỳ để thực hiện in các báo cáo.

❖ Bước 3: Thiết lập chỉ tiêu và in báo cáo.

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo:

• Chọn kỳ báo cáo.

• Chọn Mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) và Mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC) đã được lập.

• Chọn Thiết lập chỉ tiêu.3. Phần mềm đã lấy lên toàn bộ chỉ tiêu có trong mẫu dự toán chi theo NDKT theo TT 344/2016/TT-BTC đã được lập ở bước trước. Đồng thời mặc định 1 số chỉ tiêu thuộc Thường xuyên và Chuyển nguồn theo quy định của TT344/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, đơn vị có thể tuỳ chọn hiển thị chỉ tiêu vào Đầu tư phát triển, Thường xuyên hoặc Chuyển nguồn (tuỳ thuộc vào thực tế phát sinh của đơn vị).

4. Trường hợp anh/chị không cần phải thiết lập lại chỉ tiêu thì nhấn Đồng ý luôn để thực hiện in báo cáo.5. Trường hợp đơn vị cần thiết lập lại chỉ tiêu cho đúng với thực tế tại đơn vị.
Ví dụ: thiết lập các chỉ tiêu
  • 0005: Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
  • 430: Chi y tế
  • 0008: Chi bảo vệ môi trường
  • 461: Giao thông
  • 464: Thương mại, du lịch
  • 490: Chi khác thuộc cột Chi đầu tư phát triển:- Nhấn Đồng ý.

- Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

- Chương trình hiển thị số liệu từng chỉ tiêu trên báo cáo sau khi thiết lập chỉ tiêu.
LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top