Hướng dẫn hạch toán dịch vụ bán hàng trên misa

Misa cho mình hỏi: Bên mình xuất bán bê tông thương phẩm, có kèm theo dịch vụ bơm bê tông và chi phí chuyển chân bơm. Trên hóa đơn bán hàng ghi rõ tên hàng như sau:
1. Bê tông thương phẩm Mac 200 đá 1x2: 10m3 x 950.000 = 9.500.000
2. Chi phí khối lượng <6m3: 01 lần x 1.000.000 = 1000.000
Misa hướng dẫn mình cách làm nghiệp vụ bán hàng hóa đơn trên. Xin cảm ơn!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Misa cho mình hỏi: Bên mình xuất bán bê tông thương phẩm, có kèm theo dịch vụ bơm bê tông và chi phí chuyển chân bơm. Trên hóa đơn bán hàng ghi rõ tên hàng như sau:
1. Bê tông thương phẩm Mac 200 đá 1x2: 10m3 x 950.000 = 9.500.000
2. Chi phí khối lượng <6m3: 01 lần x 1.000.000 = 1000.000
Misa hướng dẫn mình cách làm nghiệp vụ bán hàng hóa đơn trên. Xin cảm ơn!
Thưa anh/chị
Vậy cái này đơn vị hạch toán định khoản như thế nào để em HD nhập trên MISA nhé
 
Top