Hướng dẫn hạch toán công ty xây dựng

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Đối với các công ty tư vấn thiết kế xây dựng sẽ thường gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp chi phí, doanh thu, lãi lỗ theo từng hợp đồng dẫn đến mất thời gian, công sức, dễ sai sót. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản giúp kế toán tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng thực hiện công tác hạch toán kế toán dễ dàng hơn.

1. Các tình huống thường xuyên xảy ra tại công ty tư vấn, thiết kế xây dựng
  • Tình huống 1: Thuế suất thuế GTGT đối với công ty tư vấn thiết kế là bao nhiêu %?
Thuế suất GTGT cho công ty tư vấn, thiết kế là 10%
  • Tình huống 2: Đối với công ty tư vấn thiết kế có cần tính giá thành như công ty xây dựng hay không?
Đối với công ty tư vấn thiết kế cần tính giá thành theo hợp đồng.
  • Tình huống 3: Công ty xây dựng và công ty về tư vấn thiết kế xây dựng khác nhau chỗ nào?
Công ty xây dựng là tính giá thành cho các công trình lớn, vĩ mô và có dự toán
Còn công ty tư vấn thiết kế vẫn tính giá thành nhưng nó ở dưới dạng dịch vụ theo hợp đồng chứ không theo cả công trình.
  • Tình huống 4: Trong công ty tư vấn thiết kế xây dựng thì những gì được đưa vào làm công cụ dụng cụ?
Công cụ dụng cụ trong công ty này thường là: Máy in, máy tính, Các dụng cụ đo đạc…
  • Tình huống 5: TSCĐ đối với công ty thiết kế, tư vấn là gì? Khấu hao cho các bộ phận ra sao?
TSCĐ trong công ty thiết kế thường chủ yếu có xe ô tô cho xếp đi lại, giao dịch khách hàng.

>> Xem thêm: Công tác tính giá thành của kế toán trong công ty tư vấn thiết kế xây dựng
2. Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty tư vấn thiết kế xây dựng
2.1. Hạch toán doanh thu tư vấn, thiết kế xây dựng

Nợ TK 131

Có TK 5113

Có TK 3331

Nợ TK 632

Có TK 154

2.2. Hạch toán chi phí tạo ra giá vốn của hợp đồng tư vấn thiết kế

+ Chi phí dịch vụ liên quan

Nợ TK 627

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

Nợ TK 6274: Nếu TSCĐ dùng cho việc đo đạc tạo ra doanh thu

Nợ TK 6424: Nếu TSCĐ dùng cho bp quản lý.

Có TK 214

+ Chi phí phân bổ CCDC

Nợ TK 6273: Nếu CCDC dùng cho việc đo đạc tạo ra doanh thu dịch vụ

Nợ TK 6423: Nếu CCDC dùng cho bộ phận quản lý

Có TK 214

+ Trong công ty tư vấn thiết kế không phát sinh nguyên vật liệu

Cuối tháng kết chuyển chi phí tính vào giá thành

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

Tuy nhiên giá vốn này phải tính ra chi tiết cho từng hợp đồng các bạn nhé. Vì khi chúng ta in sổ sách ra cần phải có 1 cái báo cáo doanh thu/giá vốn tương ứng.

Cuối năm chúng ta in ra bảng báo cáo giá thành chi tiết:
Tức giải trình rõ từng hợp đồng đó có giá vốn bao nhiêu: Trong giá vốn đó có CP chung, CP phân bổ CCDC, CP khấu hao TSCĐ…


 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top