Hướng dẫn hạch toán công ty tư vấn du học

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hiện nay do sự toàn cầu hóa và liên kết giữa các nước trên khắp thế giới nên việc trao đổi giao lưu giữa học sinh, sinh viên ngày càng tăng. Chính vì vậy thị trường cung cấp dịch vụ du học cũng ngày một tăng nhanh và nhu cầu tìm kiếm kế toán công ty tư vấn du học vì thế cũng tăng lên. Vậy kế toán công ty tư vấn du học sẽ làm những gì, dưới đây là một số điều cần biết về kế toán công ty tư vấn du học

Doanh nghiệp tư vấn du học thường có 2 hoạt động chính: Tư vấn du học và dạy tiếng.
Doanh nghiệp có thể gộp cả 2 hoạt động này vào hoặc tách riêng tư vấn và dạy tiếng. Cả 2 ngành nghề này đều là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp 2 giấy phép (NĐ46/2017)
 • Giấy phép tư vấn du học
 • Giấy phép đào tạo (dạy tiếng)
I. Nhiệm vụ của kế toán công ty tư vấn du học là gì?

Kế toán công ty du học là người lưu lại giấy tờ, sổ sách, chịu trách nhiệm ghi chép, lưu giữ hóa đơn chứng từ… Kế toán trong công ty tư vấn du học là hình thức kế toán mang đặc thù riêng và có đặc điểm gắn liền với đặc điểm của hình thức kinh doanh dịch vụ du học.
 • Nhiệm vụ của kế toán tại công ty tư vấn du học cũng mang tính chất của công việc kế toán nói chung, đồng thời, kế toán công ty tư vấn du học cũng cần phải thực hiện và phản ánh kịp thời các loại chi phí, các nghiệp vụ phát sinh, chịu trách nhiệm tính giá thành sản xuất và xác nhận đúng đắn kết quả kinh doanh, đồng thời theo dõi và kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản của DN.
 • Kế toán công ty tư vấn du học cũng như công ty tư vấn dịch vụ kế toán, công ty tư vấn dịch vụ nội thất … phải quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức sử dụng nguyên vật liệu giúp đẩy mạnh và nâng cao năng suất cho DN.
II. Các nghiệp vụ hạch toán kế toán công ty tư vấn du học
1. Các chứng từ ban đầu mà kế toán công ty tư vấn du học cần theo dõi
 • Phiếu xuất kho nguyên vật liệu
 • Hóa đơn bán lẻ
 • Phiếu thu tiền công
 • Hóa đơn dịch vụ cung cấp
 • Các hợp đồng ký kết về dịch vụ
 • Các chứng từ lập khác.
2. Một số tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kế toán công ty tư vấn du học

TK 154 - Chi phí SXKD dở dang.

TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp.

TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.

TK 627 - Chi phí SX chung.

TK 632 - Giá vốn hàng bán.
>> Xem thêm: Công ty về mảng giáo dục đào tạo được những ưu đãi thuế gì? Tiêu chuẩn của công ty thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.

3. Một số nghiệp vụ thường gặp trong kế toán công ty tư vấn du học
a. Kế toán thực hiện các nghiệp vụ:
 • Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 • Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 • Kế toán trong công ty tư vấn du học cần tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
 • Kế toán cần tập hợp chi phí sản xuất chung.
 • Cuối kỳ, kế toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung
 • Kế toán hạch toán phản ánh doanh thu dịch vụ
 • Kết chuyển doanh thu
b. Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các loại doanh thu có sự khác nhau:
 • Dịch vụ đào tạo (dạy tiếng): Không chịu thuế
Lưu ý là để được áp dụng không chịu thuế thì bạn phải có giấy phép đào tạo nhé, nếu không sẽ chịu thuế suất 10% (Thông tư 219/2013)
 • Dịch vụ tư vấn du học: Chịu thuế 10%
Lưu ý: Ngoài tiền tư vấn du học nhận được từ học viên, doanh nghiệp có thể nhận được tiền giới thiệu du học từ các trường nước ngoài. Mặc dù đó là doanh thu nhận được từ các tổ chức nước ngoài nhưng vẫn phải tính thuế 10% do việc tư vấn môi giới thực hiện tại Việt Nam (Công văn 67544/CT-TTHT).
c. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối với doanh nghiệp tư vấn du học, doanh thu thường được ghi nhận khi học viên chắc chắn được đi du học (thường xác định tại thời điểm được cấp VISA). Toàn bộ chi phí phát sinh đối với một học viên sẽ được ghi nhận trên TK154, khi nào học viên được cấp VISA thì ghi nhận doanh thu đồng thời kết chuyển chi phí tương ứng từ 154 sang 632 (nguyên tắc phù hợp theo TT78 về thuế và chuẩn mực kế toán).

Các khoản chi phí đối với doanh nghiệp môi giới du học bao gồm:
 • Tiền lương giảng viên (dạy tiếng), tiền lương tư vấn viên
 • Chi phí thuê địa điểm đào tạo tư vấn, thuê văn phòng
 • Chi phí khấu hao tài sản, phân bổ công cụ dụng cụ
 • Chi phí môi giới trả cho người môi giới….

 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top