Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tạm ứng

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cách 1: Hạch toán trên phiếu Điều chỉnh kinh phí

--- Vào Nghiệp vụ/ Kho bạc/ Điều chỉnh kinh phí tự chủ/ Cất
Dieu chinh kinh phi tam ung.jpg


--- In mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC) tại đây
1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cách 2: Hạch toán trên phiếu Chứng từ nghiệp vụ khác

Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

Nguồn thường xuyên:
Hạch toán Có 008211 Số tiền âm (Nguồn, tiểu mục điều chỉnh giảm)
Hạch toán Có 008211 Số tiền dương (Nguồn, tiểu mục điều chỉnh tăng)

Nguồn không thường xuyên: Tương tự thay bằng TK008221

upload_2020-5-19_17-2-50.png


Trên giao diện, có thể in phiếu C2-10/NS:
upload_2020-5-19_17-7-56.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí rút và chi

Áp dụng: Trường hợp rút tạm ứng ở tiểu mục này, thanh toán tạm ứng ở nhiều tiểu mục khác, khi xem báo cáo bị âm dương ở cột Tạm ứng
anh minh họa.jpg

Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Kho bạc
- Tích nút "Chỉ tạm ứng ở 7799": Nếu chỉ rút tạm ứng ở 7799
- Tích nút "Tạm ứng ở tiểu mục khác": Nếu rút tạm ứng ở tiểu mục khác (Ví dụ: Rút ở 6699, chi ở 6651, 6652, ....) =>
upload_2020-5-19_17-11-26.pngBước 2: Trên báo cáo khi in tích nút "Mẫu tự chủ"

---
Khi xem báo cáo Mẫu số 02
upload_2020-5-19_17-12-49.png


--- Hay khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
upload_2020-5-19_17-15-27.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top