Hướng dẫn chi lương từ nguồn phí, lệ phí khấu trừ để lại, nguồn phí, nguồn thu khác...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trương Hạnh

Well-Known Member
Vấn đề: Trong năm đơn vị có phát sinh thu phí, lệ phí sau khi đã trích nộp lên cấp trên đơn vị được giữ lại để chi cho các hoạt động. Ví dụ trong năm trích 40% từ khoản giữ lại để chi lương
Hướng dẫn:
Anh/Chị xem đơn vị mình đang thuộc trường hợp nào sau đây để hạch toán chi 40% lương từ số tiền phí, lệ phí được giữ lại
Trường hợp 1. Thu chi phí, lệ phí (danh mục phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí: https://goo.gl/irFZVh)
+ Bước 1: Khi thu được tiền vào phiếu thu tiền mặt hoặc tiền gửi hạch toán Nợ TK 111,112/Có TK 3373
+ Bước 2: Xác định số phải nộp NSNN: vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 3332 sau đó vào phiếu chi nộp tiền vào NH,KB hoặc Chi tiền gửi hạch toán Nợ TK 3332/có TK 111,112
+ Bước 3: Xác định số được để lại đơn vị : Nợ TK 014
+ Bước 4: Chi 40% lương từ số được để lại vào Phiếu chi hoặc Chi tiền gửi hạch toán
Nợ 3341/Có 111,112
đồng thời có TK 014
đồng thời nợ TK 3373/có TK 514
+ Bước 5: Vào chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 614/Có 3341
Link tham khảo chi tiết tại đây

Trường hợp 2: Khoản thu phí khác như thu học phí, viện phí, hoạt động sản xuất kinh doanh
Trích 40% nguồn CCTL từ nguồn phí, lệ phí, nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Trong năm khi có phát sinh thu tiền từ các nguồn thu phí, khác, hoạt động SXKD: Nợ TK111/ có TK 531

- Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị không phải là chi Cải cách tiền lương : Nợ 642/có 111,112 (vào Tiền mặt\phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền)

- Cuối năm đơn vị thực hiện kết chuyển doanh thu và chi phí: Vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động
Nợ TK531/ có TK911
Nợ TK911/ có TK642
Nếu 531>642=> Thặng dư Nợ 911/ có 4212
+ Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 4212
+ Nếu thực hiện đã xong thì phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị: Nợ TK4212/ có TK4311, 4312, 4313, 4314
- Thực hiện trích 40% CCTL : vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác
Nợ TK 4212/có TK 468 (40%)

- Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương học phí :
Khi có phát sinh : Nợ TK611/có TK334 (Vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
Khi chi Nợ TK334/có TK 111, 112 (Vào Phiếu chi tiền mặt hoặc Tiền gửi)
Cuối năm kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
Nợ 911/Có TK 611
Nợ 4211/Có TK 911
Nợ TK 468/Có TK4211

Ví dụ:
1. Đơn vị thu tiền học phí 100 triệu: Nợ 111/Có 531 trong đó 60 triệu dùng để chi cho các hoạt động tại đơn vị và 40 triệu để trích cải cách tiền lương

2. Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị: Nợ 642/Có 111,112: 50 triệu (dư 10 triệu chưa chi hết để kỳ sau hoặc trích lập vào các quỹ)

3. Cuối kỳ xác định doanh thu, chi phí:
Nợ TK531/ có TK911: 100 triệu
Nợ TK911/ có TK642: 50 triệu
Nợ 911/Có 4212: 50 triệu
4. Trích lập 40% cải cách tiền lương Nợ 4212/Có 468: 40 triệu

5. TK 4212 trên bảng cân đối số phát sinh còn dư 10 triệu
+ Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 4212 năm sau khi chi ra Nợ 642/C111, cuối kỳ kết chuyển Nợ 911/Có 611, Nợ 4212/Có 911
+ Nếu thực hiện đã xong thì phân bổ vào các quỹ Nợ TK4212/ có TK4311, 4312, 4313, 4314: 10 triệu. Khi chi từ các quỹ Nợ 431/Có 111

6. Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương học phí :
Nợ TK611/có TK334: 25 triệu
Nợ TK334/có TK112: 25 triệu
Cuối năm kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
Nợ 911/Có TK 611: 25 triệu
Nợ 4211/Có TK 911: 25 triệu
Nợ TK 468/Có TK4211: 25 triệu
=> Bảng cân đối phát sinh còn dư Có TK468: 15tr
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nvcuong

New Member
Trường hợp 1. Thu chi phí, lệ phí (danh mục phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí: https://goo.gl/irFZVh)
Cho mình hỏi nếu chi như TH1 thì 40% trích CCTL làm sao để kết chuyển qua TK 468 được ạ.
Mong nhận được sự phản hồi từ Quý công ty!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Trường hợp 1. Thu chi phí, lệ phí (danh mục phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí: https://goo.gl/irFZVh)
Cho mình hỏi nếu chi như TH1 thì 40% trích CCTL làm sao để kết chuyển qua TK 468 được ạ.
Mong nhận được sự phản hồi từ Quý công ty!
Thưa anh/chị
TH1 là Thu phí, lệ phí (danh mục phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí), không phải CCTL nhé, CCTL thuộc TH2 đơn vị xem cách hạch toán nhé, có HD đầy đủ nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nvcuong

New Member
Thưa anh/chị
TH1 là Thu phí, lệ phí (danh mục phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí), không phải CCTL nhé, CCTL thuộc TH2 đơn vị xem cách hạch toán nhé, có HD đầy đủ nhé
Trân trọng
Chào Công ty,
Nhưng đối với các đơn vị thuộc SNN, Sở tài nguyên khi thu từ phí lệ phí vẫn phải trích lập 40% CCTL. Sở tài chính khi thanh tra vẫn yêu cầu thể hiện qua Tk 468
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Công ty,
Nhưng đối với các đơn vị thuộc SNN, Sở tài nguyên khi thu từ phí lệ phí vẫn phải trích lập 40% CCTL. Sở tài chính khi thanh tra vẫn yêu cầu thể hiện qua Tk 468
Thưa anh/chị
Nếu TH1 đơn vị muốn KC qua 468, khi thu tiền vào được để lại dùng thì đưa qua TK 514, chi ra trên TK 614 cuối kỳ kết chuyển nếu 514 , 614 Sang 911 => còn dư bao nhiêu chuyển qua 4211 ( xem HD ở TH1 về các bước), từ 4211 dư đó đơn vị hạch toán trích CCTL sang 468 : N4211 C468 là được nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa anh/chị
Nếu TH1 đơn vị muốn KC qua 468, khi thu tiền vào được để lại dùng thì đưa qua TK 514, chi ra trên TK 614 cuối kỳ kết chuyển nếu 514 , 614 Sang 911 => còn dư bao nhiêu chuyển qua 4211 ( xem HD ở TH1 về các bước), từ 4211 dư đó đơn vị hạch toán trích CCTL sang 468 : N4211 C468 là được nhé
Trân trọng[/QCho xin ví dụ hạch toán cụ thể trường hợp này ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Thưa anh/chị
Th này chỉ khác TH2 trên HD về mặt Tài khoản hạch toán : ở trên HD thu vào 531 , chi ra 642, còn của chị dùng nguồn phí lệ phí thì hạch toán thu vào 514, khi chi ra 614 Thôi ạ? các bút toán giống nhau chỉ thay chỗ nào 531=> 514, 642=> 614 Thôi nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Sáu Hương

New Member
I.Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị không phải là chi Cải cách tiền lương : Nợ 642/có 111,112 (vào Tiền mặt\phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền)

- Cuối năm đơn vị thực hiện kết chuyển doanh thu và chi phí: Vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động
Nợ TK531/ có TK911
Nợ TK911/ có TK642
Nếu 531>642=> Thặng dư Nợ 911/ có 4212
+ Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 4212
+ Nếu thực hiện đã xong thì phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị: Nợ TK4212/ có TK4311, 4312, 4313, 4314
CHO MÌNH HỎI LÀ NGHIỆP VỤ NÀY LÀ XONG CHO BƯỚC: Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị không phải là chi Cải cách tiền lương
PHẢI KHÔNG Ạ
II.- Thực hiện trích 40% CCTL : vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác
Nợ TK 4212/có TK 468 (40%)

- Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương học phí :
Khi có phát sinh : Nợ TK611/có TK334 (Vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
Khi chi Nợ TK334/có TK 111, 112 (Vào Phiếu chi tiền mặt hoặc Tiền gửi)
Cuối năm kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
Nợ 911/Có TK 611
Nợ 4211/Có TK 911
Nợ TK 468/Có TK4211
BƯỚC NÀY LÀ CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG PHẢI KHÔNG Ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
I.Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị không phải là chi Cải cách tiền lương : Nợ 642/có 111,112 (vào Tiền mặt\phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền)

- Cuối năm đơn vị thực hiện kết chuyển doanh thu và chi phí: Vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động
Nợ TK531/ có TK911
Nợ TK911/ có TK642
Nếu 531>642=> Thặng dư Nợ 911/ có 4212
+ Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 4212
+ Nếu thực hiện đã xong thì phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị: Nợ TK4212/ có TK4311, 4312, 4313, 4314
CHO MÌNH HỎI LÀ NGHIỆP VỤ NÀY LÀ XONG CHO BƯỚC: Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị không phải là chi Cải cách tiền lương
PHẢI KHÔNG Ạ
II.- Thực hiện trích 40% CCTL : vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác
Nợ TK 4212/có TK 468 (40%)

- Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương học phí :
Khi có phát sinh : Nợ TK611/có TK334 (Vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
Khi chi Nợ TK334/có TK 111, 112 (Vào Phiếu chi tiền mặt hoặc Tiền gửi)
Cuối năm kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
Nợ 911/Có TK 611
Nợ 4211/Có TK 911
Nợ TK 468/Có TK4211
BƯỚC NÀY LÀ CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG PHẢI KHÔNG Ạ
Thưa anh/chị
đúng rồi ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top