Hợp đồng bán

Bắp

Member
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Nhờ BQT giải đáp giúp Tôi trường hợp sau
1. Trong mục "Hợp đồng bán": Có tab "Dự kiến chi", khi Tôi khai báo đủ nội dung của các cột: Diễn giải, tỷ lệ %, số tiền, ngày dự kiến chi, Khoản mục chi phí thì khi lập Phiếu chi Phần mềm có hỗ trợ đưa tự động số liệu từ phần dự kiến chi này vào Phiếu chi thực tế không. Hay số liệu mục dự kiến chi này chỉ để so sánh với số sẽ thực chi.
2. Ở tab "Thực chi": Có 2 cách để đưa Hợp đồng bán vào Phiếu chi, tuy nhiên Tôi muốn hỏi ở cách Lập Phiếu chi trước rồi chọn Hợp đồng bán để đưa vào Phiếu chi thì có thể chọn một Phiếu chi cho nhiều Hợp đồng bán không. Vì thực tế là doanh nghiệp lập 1 Phiếu chi (ví dụ chi hoa hồng) cho nhiều Hợp đồng bán một lúc.
Trân trọng!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Nhờ BQT giải đáp giúp Tôi trường hợp sau
1. Trong mục "Hợp đồng bán": Có tab "Dự kiến chi", khi Tôi khai báo đủ nội dung của các cột: Diễn giải, tỷ lệ %, số tiền, ngày dự kiến chi, Khoản mục chi phí thì khi lập Phiếu chi Phần mềm có hỗ trợ đưa tự động số liệu từ phần dự kiến chi này vào Phiếu chi thực tế không. Hay số liệu mục dự kiến chi này chỉ để so sánh với số sẽ thực chi.
2. Ở tab "Thực chi": Có 2 cách để đưa Hợp đồng bán vào Phiếu chi, tuy nhiên Tôi muốn hỏi ở cách Lập Phiếu chi trước rồi chọn Hợp đồng bán để đưa vào Phiếu chi thì có thể chọn một Phiếu chi cho nhiều Hợp đồng bán không. Vì thực tế là doanh nghiệp lập 1 Phiếu chi (ví dụ chi hoa hồng) cho nhiều Hợp đồng bán một lúc.
Trân trọng!
Thưa anh/chị
1. Mục dự kiến chi chỉ để đơn vị đối chiếu so sánh với bên mục thực chi thôi ạ, chứ không lấy tự động số liệu qua nhé
2. đơn vị có thể vào chứng từ chọn lập từ HĐ bán rồi nhấn kính lúp chọn HĐ bán nhé có thể chọn nhiều HĐ bán nhé
upload_2020-6-17_11-17-8.png
 

Bắp

Member
Kính gửi: BQT
Cám ơn phản hồi của BQT, mục 1: OK, tuy nhiên Mục 2 BQT chưa hiểu ý của Tôi.
Tôi muốn hỏi là khi Tôi có hợp đồng bán rồi, tôi có chứng từ bán hàng rồi, nhưng khi tôi chi một nội dung nào đó (VD chi hoa hồng bán hàng) tôi muốn theo dõi để biết đã chi cho hợp đồng bán đó bao nhiêu tiền thì tôi sẽ vào mục "Thực chi" và chọn chứng từ chi tiền. Ở đây Tôi muốn hỏi 1 Phiếu chi mà chi cho nhiều Hợp đồng bán thì làm như thế nào. Chứ không phải Tôi muốn hỏi từ hợp đồng bán lập sang chứng từ bán hàng thế nào.
Trân trọng!
Untitled.png
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: BQT
Cám ơn phản hồi của BQT, mục 1: OK, tuy nhiên Mục 2 BQT chưa hiểu ý của Tôi.
Tôi muốn hỏi là khi Tôi có hợp đồng bán rồi, tôi có chứng từ bán hàng rồi, nhưng khi tôi chi một nội dung nào đó (VD chi hoa hồng bán hàng) tôi muốn theo dõi để biết đã chi cho hợp đồng bán đó bao nhiêu tiền thì tôi sẽ vào mục "Thực chi" và chọn chứng từ chi tiền. Ở đây Tôi muốn hỏi 1 Phiếu chi mà chi cho nhiều Hợp đồng bán thì làm như thế nào. Chứ không phải Tôi muốn hỏi từ hợp đồng bán lập sang chứng từ bán hàng thế nào.
Trân trọng!View attachment 12245
Thưa anh/chị
Khi chi tiền đơn vị cứ chi bình thường, và chi cho bao nhiêu HĐ bán thì đơn vị chia thành từng dòng tương ứng cho từng HĐ bán là được nhé, thì khi tích qa bên thực chi của HĐ nào thì PM hiểu sẽ hiển thị giá trị của HĐ bán đó thôi nhé
upload_2020-6-17_14-50-50.png
 
Top