Hỏi về quản lý lãi vay trên Misa

Misa cho hỏi bên mình có nhiều khoản vay ngắn hạn, muốn thống kê lãi vay theo món vay phát sinh hàng tháng theo hợp đồng vay thì làm như thế nào?
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Cảm ơn bạn nhưng ý mình muốn hỏi là Misa không thể hiển thị 1 khoản vay có chi tiết trả gốc và lãi vay luôn trên 1 bảng à bạn? Theo các file hướng dẫn chỉ thấy xem đc tk 3411 gốc vay phải trả, không xem được luôn lãi vay bao nhiêu?
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Cảm ơn bạn nhưng ý mình muốn hỏi là Misa không thể hiển thị 1 khoản vay có chi tiết trả gốc và lãi vay luôn trên 1 bảng à bạn? Theo các file hướng dẫn chỉ thấy xem đc tk 3411 gốc vay phải trả, không xem được luôn lãi vay bao nhiêu?
Hiện tại các báo cáo chưa lấy được chi tiết thông tin đến từng khoản trả lãi vay
Phần này MISA đang nghiên cứu phương án và sẽ cập nhật ở các bản cập nhật mới sau này
chị theo dõi phần tính năng mới trên các bản cập nhậtđể có thể cập nhật kịp thời nhé
 
Chết bên mình sắp kiểm toán mấy năm trời, mỗi năm cả trăm khoản vay ngắn hạn mà giờ ngồi lựa ra lãi vay từng món thật sự như Tấm Cám lựa đậu
 
Top