Hỏi về đánh giá lại tài sản

Tài sản khai báo nguyên giá 30triệu. Tỉ lệ hao mòn năm 10%. Ngày bắt đầu tính hao mòn 1/10/2020. Đến ngày 31/12/2020 mình tính hao mòn tài sản. Trong khoảng thời gian này chưa được 1 năm vậy hao mòn lũy kế khi báo cáo có được tính là 1 năm tương đương với 3 triệu không.
Trường hợp 2. Cũng tài sản trên, mình đánh giá lại vào ngày 1/11/2020 là nguyên giá 40 triệu, vậy Ngày 31/12/2020 mình báo cáo thì hao mòn lũy kế tính như thế nào.
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Tài sản khai báo nguyên giá 30triệu. Tỉ lệ hao mòn năm 10%. Ngày bắt đầu tính hao mòn 1/10/2020. Đến ngày 31/12/2020 mình tính hao mòn tài sản. Trong khoảng thời gian này chưa được 1 năm vậy hao mòn lũy kế khi báo cáo có được tính là 1 năm tương đương với 3 triệu không.
Trường hợp 2. Cũng tài sản trên, mình đánh giá lại vào ngày 1/11/2020 là nguyên giá 40 triệu, vậy Ngày 31/12/2020 mình báo cáo thì hao mòn lũy kế tính như thế nào.
Thưa chị,
TH1: Ngày 31/12/2020 chị tính hao mòn sẽ tính tròn năm là 3.000.000 nhé.
TH2: Đánh giá lại vào ngày 1/11/2020 là nguyên giá 40 triệu, hao mòn 4.000.000. Vậy ngày 31/12/2020 hao mòn là 4.000.000.
Trân trọng!
 
Vẫn là câu trên mà tài sản tính theo khấu hao chu kỳ tháng thì sao em. Khi đã đánh giá lại thì mình có chia ra 2 đợt tính khấu hao rồi cộng lại không
Và nếu ví dụ ngày bắt đầu tính khấu hao là 15/10/2020 thì khấu hao lũy kế khi báo cáo ngày 31/12/2020 là bao nhiêu em (Vì chị thấy nó chưa đủ 3 tháng, mình có tính ra theo ngày không).
 

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vẫn là câu trên mà tài sản tính theo khấu hao chu kỳ tháng thì sao em. Khi đã đánh giá lại thì mình có chia ra 2 đợt tính khấu hao rồi cộng lại không
Và nếu ví dụ ngày bắt đầu tính khấu hao là 15/10/2020 thì khấu hao lũy kế khi báo cáo ngày 31/12/2020 là bao nhiêu em (Vì chị thấy nó chưa đủ 3 tháng, mình có tính ra theo ngày không).
Dạ tính khấu hao thì tính theo tháng, nếu ghi tăng tài sản giữa tháng thì tháng đó tính theo ngày chị ạ.
 

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cảm ơn em. Còn ý này nữa em: Khi đã đánh giá lại với tài sản ở trên thì mình có chia ra 2 đợt tính khấu hao rồi cộng lại không.
Dạ trước thời điểm dánh giá lại thì tính tỷ lệ khấu hao theo nguyên giá cũ, sau thời điểm đánh giá lại thì tính theo nguyên giá mới chị ạ.
 
Top