Help me! Hạch toán Điều chỉnh chênh lệch tiền lương từ nguồn 13 sang 14

M.Ngọc

New Member
Em mới vào nghề nên chưa rành nhờ Anh/Chị hỗ trợ hướng dẫn giúp em với ạ.
Đơn vị HCSN cần hạch toán Điều chỉnh chênh lêch tiền lương năm 2020 từ nguồn 13 sang nguồn 14.
600129.945.160
61011.142.400
63015.284.885
6302932.627
6303621.751
6304310.876
6349155.438
Tổng:38.393.137
Hướng dẫn giúp e ạ. Em cám ơn ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top