hành chính sự nghiệp

  1. M

    Help me! Hạch toán Điều chỉnh chênh lệch tiền lương từ nguồn 13 sang 14

    Em mới vào nghề nên chưa rành nhờ Anh/Chị hỗ trợ hướng dẫn giúp em với ạ. Đơn vị HCSN cần hạch toán Điều chỉnh chênh lêch tiền lương năm 2020 từ nguồn 13 sang nguồn 14. 6001 29.945.160 6101 1.142.400 6301 5.284.885 6302 932.627 6303 621.751 6304 310.876 6349 155.438 Tổng...
Top