Hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi TRINH NGUYỄN, 11/12/17.

 1. TRINH NGUYỄN

  TRINH NGUYỄN Member Thành viên BQT

  Vấn đề:
  Hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp?
  Giải pháp:
  - Khi ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán NSD vào Nghiệp vụ/ TSCĐ/ Ghi Giảm:
  Nợ TK214 (giá trị hao mòn lũy kế)/Có TK211
  Nợ TK466 (giá trị còn lại)/Có TK211
  - Khi phát sinh số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ NSD vào Nghiệp vụ/ Quỹ/ Chi tiền hoặc Nghiệp vụ/ Tiền gửi/ Chi tiền: Nợ TK5118/Có TK111,112,,,
  - Khi phát sinh số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ NSD vào Nghiệp vụ/ Quỹ/ Thu tiền hoặc Nghiệp vụ/ Tiền gửi/ Thu tiền:: Nợ TK111,112/Có TK5118
  - Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý, nhượng bán TSCĐ NSD vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ TK5118/Có TK333,461,342,431...
  - Chênh lệch chi lớn hơn thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ NSD vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ TK661,662/Có TK5118
   

Chia sẻ trang này