HẠCH TOÁN NHƯỢNG BÁN TSCĐ

BICH.VASCO

New Member
Dear Misa!
Tôi muốn hỏi như sau: Công ty tôi có TSCĐ chưa khấu hao hết, nhượng bán vào T4.2019, khi hạch toán nhượng bán TSCĐ có 2 bước 1 là ghi giảm TS và 2 là ghi nhận doanh thu, tôi đã làm đầy đủ 2 bước trên nhưng khi tôi tính khấu hao từng tháng của các TSCĐ khác thì làm sao bỏ tài sản tôi đã ghi giảm ra ạ? Phần mềm không cho ghi sổ và báo lỗi là TSCĐ đã có PS đánh giá lại, tính khấu hao... để ghi sổ phải bỏ các chứng từ liên quan. Mong nhận được sự giúp đỡ của Misa!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dear Misa!
Tôi muốn hỏi như sau: Công ty tôi có TSCĐ chưa khấu hao hết, nhượng bán vào T4.2019, khi hạch toán nhượng bán TSCĐ có 2 bước 1 là ghi giảm TS và 2 là ghi nhận doanh thu, tôi đã làm đầy đủ 2 bước trên nhưng khi tôi tính khấu hao từng tháng của các TSCĐ khác thì làm sao bỏ tài sản tôi đã ghi giảm ra ạ? Phần mềm không cho ghi sổ và báo lỗi là TSCĐ đã có PS đánh giá lại, tính khấu hao... để ghi sổ phải bỏ các chứng từ liên quan. Mong nhận được sự giúp đỡ của Misa!
Thưa anh/chị
để ghi sổ các chứng từ đó đơn vị phải xem thời gian PS sau của các chứng từ đó có không phải bỏ ghi hết tất cả chứng từ khấu hao, đánh giá lại hoặc ghi giảm ps sau thời gian chứng từ muốn ghi sổ để ghi sổ được chứng từ đó nhé
 
Top