Font chữ Tiếng Việt

Bắp

Member
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Trước khi cài PM Misa thì máy tính của Tôi đã cài PM Unikey, khi cài PM Misa thì có thêm một sohrtcut Unikey RC42 nữa trên màn hình (chắc do PM Misa tự cài) và Tôi không gõ được Tiếng Việt có dấu, lại phải thoát Unikey ra rồi vào lại mới được, mỗi lần khởi động lại máy tính thì đều bị vậy. Vậy Tôi phải làm thế nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Trước khi cài PM Misa thì máy tính của Tôi đã cài PM Unikey, khi cài PM Misa thì có thêm một sohrtcut Unikey RC42 nữa trên màn hình (chắc do PM Misa tự cài) và Tôi không gõ được Tiếng Việt có dấu, lại phải thoát Unikey ra rồi vào lại mới được, mỗi lần khởi động lại máy tính thì đều bị vậy. Vậy Tôi phải làm thế nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
Thưa anh/chị
đơn vị làm theo HD sau nhé:
 
Top