Dữ liệu đa chi nhánh làm thế nào để chuyển hàng từ chi nhánh này sang chi nhánh khác trên phần mềm ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Dữ liệu đa chi nhánh làm thế nào để chuyển hàng từ chi nhánh này sang chi nhánh khác trên phần mềm ?

Giải pháp:
- Tại chi nhánh Xuất kho, vào Nghiệp Kho\ Xuất kho\ Chọn “Xuất hàng cho chi nhánh khác.”
- Tại chi nhánh Nhập kho, vào Kho\ Nhập kho. Chọn loại Nhập Kho: Khác. Vào Tiện ích\ chọn Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top