Định khoản ngoại tệ

Quân Nguyễn

New Member
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 28/10/N tại doanh nghiệp K tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên như sau:
  1. Xuất khẩu 1 lô sản phẩm cho Cty FUJI với giá bán 55.000$, khách hàng chuyển khoản. Giá xuất kho 88.000.000₫
  2. Trả nợ 4.000$ cho nhà cung cấp AJ bằng chuyển khoản.
  3. Chi trả quảng cáo 6.000$ chưa thanh toán cho cty PS.
Biết:
  • TGTT mua: 21.000₫/$
  • TGTT bán: 21.100₫/$
  • TGGS đích danh: 20.800₫/$
  • TGGS di động: 20.680₫/$
 
Top