Chỉ tiêu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lệch Tổng phát sinh Có TK 511

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA

Nguyên nhân:

  • Đối với TT 200: Có phát sinh khoản giảm doanh thu nhưng lại hạch toán Nợ TK 511 mà không hạch toán vào TK giảm trừ doanh thu 521.
  • Để kiểm tra vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản. Chọn kỳ. Chọn TK 511. Kiểm tra cột Nợ, ngoài bút toán đối ứng với 911 còn TK nào khác nữa không thì đó là các bút toán hạch toán chưa đúng, tích vào số TK đó sẽ ra Sổ chi tiết TK để lọc các chứng từ này.
  • Đối với TT133: Có phát sinh khoản giảm doanh thu hạch toán Nợ TK 511 nhưng không chọn Nghiệp vụ Giảm trừ doanh thu
  • Để tìm các chứng từ này vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Sổ chi tiết các tài khoản. Chọn kỳ, chọn TK 511, Đồng ý. Trên giao diện báo cáo tích chuột phải chọn Sửa mẫu, tìm cột Nghiệp vụ, tích Hiển thị, nhấn Cất. Trên báo cáo Lọc PS Nợ 511, TK đối ứng khác 911, cột Nghiệp vụ lọc Trống.
Khi đó trên chỉ tiêu Doanh thu, bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ trừ những khoản này còn trên Bảng cân đối TK sẽ thể hiện ở bên Nợ
Giải pháp:
- Đối với TT200: Bỏ ghi\ Sửa các chứng từ giảm từ doanh thu đang hạch toán Nợ TK 511 về đúng TK giảm trừ doanh thu 521.
- Đối với TT 133: Bỏ ghi\ Sửa các chứng từ giảm trừ doanh thu hạch toán Nợ 5111\, cột Nghiệp vụ chọn đúng Nghiệp vụ giảm trừ doanh thu
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top