Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334
Giải pháp: Nếu muốn lên chỉ tiêu đó thì hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top