Cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2019

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu này gồm có các nội dung sau, anh/chị đang gặp vấn đề nào thì tìm đến hướng dẫn tương ứng để xem nhé:​
 • Mục 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY CHỦ (máy chứa dữ liệu gốc) trường hợp cài đặt lần đầu và cài lại phần mềm
  • Tải bộ cài, cài đặt,
  • Với máy tính cài lần đầu: hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán mới, đăng ký giấy phép sử dụng
  • Với máy tính cài lại phần mềm: hướng dẫn lấy lại dữ liệu (đăng ký, phục hồi), đăng ký giấy phép sử dụng
 • Mục 2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY TRẠM, MÁY CON (máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để hạch toán): tải phần mềm, cài đặt, kết nối dữ liệu với máy chủ
 • Mục 3: Hướng dẫn xử lý khi CÀI ĐẶT LỖI (cả trường hợp cài máy chủ và máy trạm)
 • Mục 4: Trả lời một số câu hỏi về cài đặt
  • Có thể cài chung phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019, cài phiên bản khác nhau trên cùng một máy không?
  • Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính không? Có cần phải mua thêm khi cài đặt cho máy khác không?
  • Các máy tính có cần cài đặt chung một phiên bản không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY CHỦ (máy chứa dữ liệu gốc) trường hợp cài đặt lần đầu và cài lại phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY TRẠM, MÁY CON (máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để hạch toán): tải phần mềm, cài đặt, kết nối dữ liệu với máy chủ - Xem hướng dẫn Tại đây

3. Hướng dẫn xử lý khi CÀI ĐẶT LỖI (cả trường hợp cài máy chủ và máy trạm) - Xem hướng dẫn Tại đây

4. Trả lời MỘT SỐ CÂU HỎI về cài đặt
 • Có thể cài chung phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019 trên cùng một máy không?
  • Trả lời: Để cài thêm phiên bản, cài đồng thời phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019 trên cùng 1 máy tính - Thao tác tương tự hướng dẫn Tại đây
 • Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính không? Có cần phải mua thêm khi cài đặt cho máy khác không?
  • Trả lời: Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính. Nếu các máy vẫn dùng cho một công ty, chi nhánh như nhau đã được mua giấy phép sử dụng thì sẽ không mất thêm chi phí, anh/chị dùng máy tính nào thì đăng ký giấy phép sử dụng của công ty, chi nhánh tương ứng vào dữ liệu
 • Các máy tính có cần cài đặt chung một phiên bản không?
  • Trả lời: Các máy tính sử dụng chung 1 dữ liệu cần cài đặt phần mềm cùng phiên bản với máy chủ và ngược lại. Để kiểm tra phiên bản của phần mềm, anh/chị vào Trợ giúp\Giới thiệu\Xem phiên bản đang sử dụng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY


 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY CHỦ (máy chứa dữ liệu gốc) trường hợp cài đặt lần đầu và cài lại phần mềm

1.1. Hướng dẫn tải bộ cài, cài đặt phần mềm - Xem hướng dẫn tại video sau:

Sau khi cài đặt xong, anh/chị xem 02 trường hợp sau (mục 1.2, 1.3 dưới đây) để có thể sử dụng được dữ liệu và hạch toán


1.2. Trường hợp 1: Cài phần mềm lần đầu, mới sử dụng phần mềm
, anh/chị thực hiện theo 02 bước sau:
 • Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Một phần mềm có thể tạo được nhiều dữ liệu kế toán tương ứng với nhiều công ty/chi nhánh
 • Bước 2: Đăng ký giấy phép sử dụng. Anh/Chị có thể đăng nhập vào các dữ liệu vào đăng ký giấy phép sử dụng cho các dữ liệu đó - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Trường hợp anh/chị không tìm thấy giấy phép sử dụng vui lòng gửi email tới support@misa.com.vn để được MISA gửi lại
1.3. Trường hợp 2: Cài lại phần mềm (đã sử dụng phần mềm trước đó và có dữ liệu, cần lấy lại dữ liệu), anh/chị thực hiện theo 02 bước sau:
 • Bước 1: Phục hồi lại dữ liệu (với file dữ liệu có đuôi .mbk, .mbz) - Xem hướng dẫn Tại đây Hoặc đăng ký lại dữ liệu (với file dữ liệu có đuôi .smd) - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Bước 2: Mở dữ liệu (đăng nhập vào dữ liệu) và đăng ký giấy phép sử dụng:
  • Nếu đăng nhập được ngay vào dữ liệu kế toán hoặc phần mềm hiện ra màn hình chuyển đổi dữ liệu kế toán (như hình dưới đây), anh/chị Đồng ý để đăng nhập và chuyển đối. Sau đó đăng ký giấy phép sử dụng (Xem hướng dẫn Tại đây)View attachment 7272
  • Nếu đăng nhập phần mềm báo: "Thời hạn cập nhật phần mềm của Quý khách đã hết từ ngày ...", nguyên nhân là anh/chị đang cài phần mềm phiên bản cao hơn phiên bản của Giấy phép sử dụng,View attachment 7273
Anh/Chị Gia hạn dịch vụ cập nhật hoặc gỡ phần mềm ra cài lại như hướng dẫn sau:
 • Gỡ phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Thực hiện tải và cài lại phần mềm như hướng dẫn tại phần 1. Cài phần mềm ở trên (Lưu ý: khi tải lại phần mềm, anh/chị để ý NGÀY PHÁT HÀNH của phiên bản đó phải nhỏ hơn hoặc bằng Ngày hết hạn của Giấy phép sử dụng)
 • Sau khi đăng nhập được vào dữ liệu, anh/chị đăng ký giấy phép sử dụng - Xem hướng dẫn Tại đây
Quay lại hướng dẫn cài đặt, xử lý lỗi cài đặt và trả lời một số câu hỏi khi cài đặt
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho MÁY TRẠM, MÁY CON (máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để hạch toán): tải phần mềm, cài đặt, kết nối dữ liệu với máy chủ, đăng ký giấy phép sử dụng

Anh/Chị thực hiện 3 bước sau để cài phần mềm và sử dụng được dữ liệu​
 • Bước 1: Hướng dẫn tải bộ cài, cài đặt phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Bước 2: Thực hiện kết nối với dữ liệu trên máy chủ để hạch toán - Xem hướng dẫn Tại đây.
  • Lưu ý: Nếu KHÔNG kết nối được với máy chủ theo hướng dẫn trên: anh/chị xem hướng dẫn xử lý, khắc phục Tại đây
 • Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu (mở dữ liệu) và đăng ký giấy phép sử dụng (nếu dữ liệu chưa được đăng ký GPSD). Anh/Chị đăng nhập vào các dữ liệu vào đăng ký giấy phép sử dụng cho các dữ liệu đó - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Trường hợp anh/chị không tìm thấy giấy phép sử dụng vui lòng gửi email mã số thuế công ty tới support@misa.com.vn để được MISA gửi lại
☚ Quay lại hướng dẫn cài đặt, xử lý lỗi cài đặt và trả lời một số câu hỏi khi cài đặt


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top