Cách xem, và in bảng kê thuế GTGT mẫu quản trị

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Anh/Chị vào Báo cáo/ Thuế/ Chọn báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc mua vào (Mẫu quản trị):
Untitled 1.png

Phần mềm sẽ liệt kê danh sách các hóa đơn mua vào, bán ra đã nhập trong khoảng thời gian được chọn.
Untitled 2.png

 

Đính kèm

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cách sửa mẫu hiển thị một số thông tin lên báo cáo bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc mua vào (Mẫu quản trị):
Anh/Chị in báo cáo bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào bán ra (Mẫu quản trị) Cách in tại đây
Trên giao diện xem báo cáo anh/chị tích chuột phải vào mẫu/ chọn sửa mẫu:
Untitled 3.png

Tích hiển thị ô muốn thể hiện trên báo cáo
Untitled 5.png


Chúc anh/chị thành công
 
Top