Cách kết xuất sổ 1112 tổng hợp các loại ngoại tệ

Gomiu

New Member
Hi bạn,

Bên mình đang phát sinh nhiều loại ngoại tệ (5 loại), do đó mình muốn quản lý tổng tồn kho của từng loại ngoại tê. Vậy Misa có cách nào kết xuất đc việc này ko, vì sổ quỹ chỉ ra số tổng cộng (lọc TH) chứ ko ra từng loại.

Cảm ơn bạn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Hi bạn,

Bên mình đang phát sinh nhiều loại ngoại tệ (5 loại), do đó mình muốn quản lý tổng tồn kho của từng loại ngoại tê. Vậy Misa có cách nào kết xuất đc việc này ko, vì sổ quỹ chỉ ra số tổng cộng (lọc TH) chứ ko ra từng loại.

Cảm ơn bạn
Thưa Quý khách hàng!
Anh/Chị có thể vào báo cáo\Ngân hàng\sổ tiền gửi ngân hàng\chọn tham số là ngoại tệ. sau đó vào trong báo cáo tích chọn mẫu ngoại tệ ạ, lưu ý chỉ in mỗi lần được 1 loại ngoại tệTrân trọng!
 

Đính kèm

  • 12.5 KB Lượt xem: 279
  • 19.8 KB Lượt xem: 283
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top