Cách ghi giảm giá hàng mua năm trước

Linh Anh

New Member
Chào Misa,
Hàng hóa mình đã nhập kho năm 2019, đến năm 2020 mình bắt đầu sử dụng phần mềm Misa thì mình đã nhập tồn kho vào số dư đầu kỳ năm 2020. Nhưng đầu năm 2020, mình phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng mua, tại thời điểm ghi nhận, hàng vẫn còn trong kho, chưa bán. Mình đã vào phân hệ Mua hàng/Giảm giá hàng mua, nhưng tại ô Nhập số chứng từ mua hàng thì mình không có, do hàng nằm ở số dư đầu kỳ. Vì thế, mình không ghi sổ được, Misa báo lỗi thiếu số chứng từ đối trừ. Vậy mình phải làm thế nào? Cảm ơn Misa nhé!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Misa,
Hàng hóa mình đã nhập kho năm 2019, đến năm 2020 mình bắt đầu sử dụng phần mềm Misa thì mình đã nhập tồn kho vào số dư đầu kỳ năm 2020. Nhưng đầu năm 2020, mình phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng mua, tại thời điểm ghi nhận, hàng vẫn còn trong kho, chưa bán. Mình đã vào phân hệ Mua hàng/Giảm giá hàng mua, nhưng tại ô Nhập số chứng từ mua hàng thì mình không có, do hàng nằm ở số dư đầu kỳ. Vì thế, mình không ghi sổ được, Misa báo lỗi thiếu số chứng từ đối trừ. Vậy mình phải làm thế nào? Cảm ơn Misa nhé!
Thưa anh/chị
Th này đơn vị chọn mã hàng rồi nhấn F8 để hiện chứng từ OPN đầu kỳ của VTHH nhé,
upload_2020-3-24_14-7-34.png
 
Top