Các vấn đề khi sử dụng 2 hệ thống sổ

Bùi Văn Đôi

New Member
Do phát sinh thêm nhiều vấn đề khi sử dụng 2 hệ thống sổ vì vậy mình lập chủ đề này để chuyên dành cho các vấn đề này.
- Vấn đề 1: Khi lập phiếu thu tiền khách hàng - không lưu được trên cả hai sổ.
Phiếu xuất kho bán hàng được ghi trên Sổ quản trị và tài chính

Nhưng khi lập phiếu thu tiền khách hàng đối với chứng từ bán hàng này thì chỉ được phép ghi ở trên sổ quản trị hoặc chỉ trên sổ tài chính tương ứng với chi nhánh đang làm việc mà không thể lưu ở trên cả 2 sổ (Phần tùy chọn không cho phép lựa chọn)

Vậy chúng tôi phải xử lý thế nào (Không tính phương án nhập phiếu thu khác rồi đối trừ chứng từ)

+ Vấn đề 2: Số thứ tự chứng từ ở sổ đang không làm việc bị tự thay đổi thành số khác theo thứ tự tăng dần tự động.
Khi lưu chứng từ ở cả hai hệ thống sổ, số chứng từ bị tự động thay đổi theo thứ tự tăng dần của từng sổ. chúng tôi phải làm thế nào để số chứng từ ở cả hai sổ là giống nhau (Đáp ứng việc tra cứu đối chiếu giữa hai sổ)
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Do phát sinh thêm nhiều vấn đề khi sử dụng 2 hệ thống sổ vì vậy mình lập chủ đề này để chuyên dành cho các vấn đề này.
- Vấn đề 1: Khi lập phiếu thu tiền khách hàng - không lưu được trên cả hai sổ.
Phiếu xuất kho bán hàng được ghi trên Sổ quản trị và tài chính

Nhưng khi lập phiếu thu tiền khách hàng đối với chứng từ bán hàng này thì chỉ được phép ghi ở trên sổ quản trị hoặc chỉ trên sổ tài chính tương ứng với chi nhánh đang làm việc mà không thể lưu ở trên cả 2 sổ (Phần tùy chọn không cho phép lựa chọn)

Vậy chúng tôi phải xử lý thế nào (Không tính phương án nhập phiếu thu khác rồi đối trừ chứng từ)

+ Vấn đề 2: Số thứ tự chứng từ ở sổ đang không làm việc bị tự thay đổi thành số khác theo thứ tự tăng dần tự động.
Khi lưu chứng từ ở cả hai hệ thống sổ, số chứng từ bị tự động thay đổi theo thứ tự tăng dần của từng sổ. chúng tôi phải làm thế nào để số chứng từ ở cả hai sổ là giống nhau (Đáp ứng việc tra cứu đối chiếu giữa hai sổ)
Thưa Quý khách hàng
Vấn đề 1: MISA xin lỗi anh/chị hiện tại Phần mềm chưa hỗ trợ được vấn đề này. Giải pháp như anh/chị ghi nhận là thêm chứng từ và đối trừ.
MISA xin ghi nhận yêu cầu của anh/chị và sẽ nghiên cứu giải pháp để đáp ứng vấn đề này.
Để tiện lợi cho việc ghi nhận yêu cầu và bảo mật thông tin của anh/chị, anh/chị vui lòng cung cấp các thông tin sau về mail : support@misa.com.vn nhé:
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ
- Số điện thoại
- Tên anh/chị
Vấn đề 2:
Đầu tiên anh/chị vào hệ thống\tuỳ chọn\6.Quy tắc đánh số chứng từ\Thiết lập 2 bên cách thiết lập đánh số chứng từ giống nhau => Phần mềm sẽ nhảy số chứng từ theo tăng dần như anh/chị đã trình bày và số chứng từ sẽ khớp nhau trong trường hợp không phát sinh thêm chứng từ nào khác chỉ hiển thị 1 sổ và không hiển thị sổ còn lại
Trường hợp như sau:
Ví dụ khi anh/chị có những chứng từ chỉ hiển thị trên 1 sổ và chèn ngang vào chứng từ của hệ thống sổ còn lại nên sẽ có trường hợp số chứng từ 2 bên không thể nào trùng khớp.
Ví dụ: Sổ tài chính thêm 1 chứng từ BH0001 <=> Sổ quản trị đồng thời BH0001.
Sổ quản trị thêm chứng từ BH0002 => chỉ hiển thị trên 1 sổ quản trị => dẫn đến trường hợp khi Sổ quản trị thêm chứng từ BH0003 thì sổ tài chỉnh chỉ tới số BH0002.
Nếu trong trường hợp này anh/chị đang yêu cầu trùng số chứng từ thì trên sổ tài chỉnh anh/chị sẽ bỏ số BH0002 ạ.
Anh/chị có thể giúp em nêu rõ giải pháp trong trường hợp này để MISA tiếp nhận và kiến nghị theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Trân trọng cám ơn!
 
Top